top of page

บริษัท เอส.เอส.พาร์ท แอนด์ ได จำกัด

S.S.PART AND DIE CO.,LTD.

(งานปั้มขึ้นรูปโลหะ,งานผลิตชิ้นส่วน,งานผลิตแม่พิมพ์ปั้มขึ้นรูป)

HISTORY

POLICY

“ พวกเรา S.S.P.D.จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

      และการส่งมอบที่ตรงต่อเวลา โดยเน้นการพัฒนาระบบการทำงาน

      รวมทั้งบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ”

SERVICES

                                                                                                              บริษัท เอส.เอส.พาร์ท แอนด์ ได จำกัด

                                                ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อปี 2546 

                                                                                                              บริษัท เอส.เอส.พาร์ท แอนด์ ได จำกัด

                                          เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โดยกระบวนการปั๊ม

                                                                                                       ขึ้นรูปโลหะ รวมทั้งการสร้างแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูป

                                                                                                               บริษัท เอส.เอส.พาร์ท แอนด์ ได จำกัด

                                          มีความมุ่งมั่น และตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

                                     ในการให้บริการตั้งแต่การแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า ให้คำแนะนำในการผลิตชิ้นส่วน การรับคำสั่งซื้อ

                                                การวางแผน ควบคุมการผลิต การตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิต การจัดเก็บ และการขนส่ง

                                                                                                                  จนถึงการส่งมอบงานให้กับลูกค้า 

                                                    

ABOUT
bottom of page